เมนู »

หน้าหลัก

 • Dernières photos

  37 รูปภาพ

 • L'Île de la Réunion

  140 รูปภาพ ใน 2 อัลบั้มย่อย

 • Laponie suèdoise et les Îles Lofotens

  173 รูปภาพ ใน 3 อัลบั้มย่อย

 • Mongolie-Russie

  142 รูปภาพ ใน 3 อัลบั้มย่อย

  Tour en vtt autour du lac Baikal et de la Mongolie.

   

  itinéraire

 • Auvergne

  524 รูปภาพ ใน 9 อัลบั้มย่อย

 • Mes meilleurs souvenirs

  199 รูปภาพ ใน 3 อัลบั้มย่อย

 • Île Féroé et Islande

  272 รูปภาพ ใน 3 อัลบั้มย่อย

 • Laponie

  292 รูปภาพ ใน 8 อัลบั้มย่อย

  Traversée en ski avec une pulka (traineau) de la Laponie du 1er février à mi avril. J'ai commencé tout au nord de la Finlande puis j'ai suivi la Nordkalottlleden. C'est un sentier de randonnée situé au nord des 3 pays scandinaves. Il relie Kautkeino (Norvège) à Kvikkjok (Suède) pour une distance d'environ 800km. J'en ai aussi profité pour faire d'autres vallées et le sommet du Massif du Kebnekaise.

   

  Itinéraire de la nordkalottleden

   

  Localisation des photos

   

  Aurores boréales

   

 • Tour d'Europe

  979 รูปภาพ ใน 17 อัลบั้มย่อย

   

  Escapade en vélo à travers les contrées sauvages d’Europe.

  oiseau

  mammifère

   

  itinéraire

 • Ethiopie

  93 รูปภาพ

   

  Trek dans le Massif du Simien et visite des sites de Dallol et d'Erta Alé.

  faune

 • Les îles Britanniques

  218 รูปภาพ ใน 3 อัลบั้มย่อย

   

  Traversée en vtt du Royaume-uni et de l'Irlande pendant trois mois.

  itinéraire

 • Népal-inde

  152 รูปภาพ ใน 2 อัลบั้มย่อย

  Voyage de quatre semaines au Népal et de deux semaines en Inde.

 • France

  1 รูปภาพ
  537 รูปภาพ ใน 18 อัลบั้มย่อย

 • Macro

  182 รูปภาพ ใน 2 อัลบั้มย่อย

 • Faune

  297 รูปภาพ ใน 2 อัลบั้มย่อย